Emne: Menneske
Antall sitater:39
Gjennomsnittsmennesket er trolig det eneste mennesket som aldri har vært fotografert.
skrevet av: Ukjent
Han var nesten ingen blant mennesker, bare en.
skrevet av: Knut Hamsun
Selvfølgelig er det mulig å elske mennesker - forutsatt at man ikke kjenner dem så godt.
skrevet av: Charles Bukowski
Det er ikke naturlig for mennesket å ha evig fremgang. Også mennesket trenger flo og ebbe.
skrevet av: Blaise Pascal
Mennesket: Den første samtalen naturen hadde med Gud.
Iblant får jeg en følelse av at Gud overvurderte seg selv en smule da han skapte mennesket.
skrevet av: Oscar Wilde
Taleren burde ha visst at normale mennesker ikke kommer sammen for å utvide sin horisont, men for å innskrenke den.
skrevet av: Henrik Groth
Gud liker best alminnelige mennesker, for dem har han skapt flest av.
skrevet av: Abraham Lincoln
En mann er hva han vet.
skrevet av: Francis Bacon
For et mesterverk mennesket er! Så opphøyet i sin fornuft! Så ubegrenset i sine evner! Så uttrykksfullt og beundringsverdig i skikkelse og bevegelse! Så lik en engel i handling! Så lik en gud i tankekraft! Verdens pryd! Alle skapningers forbilde!
Alle vil forandre menneskeheten, men ingen vil forandre seg selv.
Mist aldri troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skitten.
skrevet av: Mahatma Gandhi
Verden kan dekke menneskenes behov, men ikke deres begjær.
skrevet av: Mahatma Gandhi
Det er like mye godt å si om et dårlig menneske som dårlig om et godt.
skrevet av: Leonardo da Vinci
Menneskene kan deles i to grupper, en som går foran og utretter noe, og en som kommer etter og kritiserer.
Mennesker kan deles inn i to grupper, en som går foran og utretter noe og en som går etter og kritiserer.
Jeg vil selv ta ansvar for at det finnes minst ett fortrolig menneske i mitt liv. Der hvor det finnes fortrolighet, finnes det veier gjennom mørket.
skrevet av: Karsten Isachsen
Hvert menneske har i sitt hjerte et svin som sover.
skrevet av: Fransk Ordtak
Man må omgå mennesker for å finne ut hvordan man kan unngå dem.
skrevet av: Artur Lundkvist
Vi er alle mennesker . eller noe i den retning.
skrevet av: Berit Backer
I en verden der alt er så usikkert, virker det både komisk og velgjørende når man møter selvsikre mennesker.
skrevet av: Cristian Kjellerup
Jeg antar at menneskeheten gjør så godt den kan. Men det er da for pokker bare en forklaring, ingen unnskyldning
skrevet av: Don Marquis
Mist ikke troen på menneskene! Tenk på hvor mange som ikke har vært kultne mot deg.
skrevet av: Elbert Hubbard
Et menneske kan bli ødelagt, men aldri beseiret.
skrevet av: Ernest Hemingway
Kunne jeg få medlemspengene refundert, ville jeg melde meg ut av menneskeheten.
skrevet av: Fred Allen
Det er fastslått at det kommer et menneske til verden hvert tredje sekund. Det er selvfølgelig mye. På den annen side skal man ikke se bort fra at det her dreier seg om ganske små barn.
skrevet av: Fredrik Stabel
Beviset på at mennesket er det edleste av alle skapningene er det, at ingen andre skapninger enda har nektet for det.
Jeg tror det verste om alle mennesker, til og med om meg selv, og jeg tar sjelden feil.
Jeg tror jeg har funnet det manglende mellomleddet mellom dyret og det siviliserte mennesket. Det er oss.
skrevet av: Konrad Lorentz
Mist ikke troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skittent
skrevet av: Mahatma Gandhi
Derfor er det så likegyldig om du i 40 eller i 1000 år iakttar menneskelivet. Ti hva mer får du se?
skrevet av: Marcus Aurelius
Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: troen på livet vårt, mennesketsverd.
skrevet av: Nordahl Grieg
Man ruster seg til å storme menneskene som om de var faste borger, og glemmer at de fleste fra ungdommen av er ruiner.
skrevet av: Olaf Bull
Det finnes ikke to mennesker som er like - og det er begge glade for.
skrevet av: Olin Miller
Å drikke uten å være tørst, og å elske til enhver tid, det er det som skiller oss fra andre dyr.
Alle dyr vet hva som er sunt for dem - unntatt mennesket.
skrevet av: d.y. Plinius
Menneskene er grusomme, men Mennesket er godt.
Menneskets største fiende er mennesket.
skrevet av: Richard Burton
Mennesket begynner der naturen ender; naturen og mennesket kan aldri bli venner.
skrevet av: Thomas Hardy
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier