Emne: Lov
Antall sitater:20
De som frykter menneskene, elsker loven.
En stat ville gå til grunne dersom man ikke lot lovene tillempe seg etter nødvendigheten.
skrevet av: Blaise Pascal
De unødvendige lovene svekker de nødvendige.
Folkets vel skal være den høyeste lov.
Jeg er enig med den som sa: Det er bedre å leve der ingenting er tillatt enn der alt er tillatt.
skrevet av: Francis Bacon
Størst mulig lykke for flest mulig mennesker er fundamentet for moral og lovgivning.
skrevet av: Jeremy Bentham
Lovene ville aldri bli forbedret om det ikke var for alle de med en høyere moral en de lovene som finnes.
skrevet av: John Stuart Mill
Loven må ikke bli et fugleskremsel satt opp for høk og trost, og ubevegelig, til vanen gjør det til en hvileplass, som ingen frykter.
Nød bryter alle lover. Men derfor trenger vi ikke lage lover som skaper mer nød.
skrevet av: Otto Ludwig
En lov bør være kort og grei, for at den desto lettere kan overholdes av de ukyndige.
Den som lyder lovene, er ikke redd for dommen som setter ham på plass i et samfunn han tror på.
skrevet av: Albert Camus
Det burde være med lover som med klær, at de lages så de passer for dem som skal bruke dem.
skrevet av: Clarence Darrow
Dårlige lover er den verste formen for tyranni.
skrevet av: Edmund Burke
Lover, som hus, støtter seg på hverandre.
skrevet av: Edmund Burke
Uskrivne lover straffar hardt.
skrevet av: Herbjørn Sørebø
Der loven slutter, begynner tyranniet.
skrevet av: John Locke
Lover er som spindelvev, de fanger småfluene, mend veps og klegg bryter seg gjennom.
skrevet av: Jonathan Swift
Dere fryder dere over å lage lover, men dere fryder dere enda mer ved å bryte dem.
skrevet av: Kahlil Gibran
Jo flere lover, desto flere tyver og røvere.
skrevet av: Lao Tze
Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning.
skrevet av: Theodore Roosevelt
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier