Emne: Forretning
Antall sitater:17
En forretningsmann må ikke bryte en avtale to ganger.
skrevet av: Thomas Fuller
En forretningsmann er en krysning mellom en danser og en regnemaskin.
skrevet av: Paul Valéry
Jeg tror all forretningsvirksomhet vil tjene stort på å styres av 'feminine' prinsipper: kjærlighet, omsorg og intuisjon.
skrevet av: Anita Roddick
Driv din forretning, ikke la den drive deg.
skrevet av: Benjamin Franklin
Hva jeg gjør forretninger med? å, det er ganske enkelt, det er med andres penger.
En forretning man ikke tjerner penger på, er ingen forretning.
skrevet av: Henry Ford
Tålmodighet er den viktigste egenskapen i forretningslivet. Det er mange som heller foretrekker at du lytter til det de sier, enn at du oppfyller deres ønsker.
Forretningsvirksomhet er en kombinasjon av krig og sport.
skrevet av: André Maurois
En sann nøkkel til suksess er å vite hvilke egenskaper som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene.
skrevet av: Anita Roddick
Hvis du har et selskap med småskårne visjoner, har du et småskårent selskap.
skrevet av: Anita Roddick
Skal du lykkes i forretninger, gjelder det å vite når tiden er inne.
skrevet av: Anita Roddick
Hemmeligheten med forretningsdrift er å vite noe som ingen andre vet.
Forretningsmannen er den eneste som alltid ber om unnskyldning for det han driver med.
Forretning er forretning.
skrevet av: Octave Mirbeau
Forretningsdrift har kun to grunnleggende funksjoner - markedsføring og nyskaping.
skrevet av: Peter Drucker
All forretning bygger på gjensidig tillit hos en av partene.
skrevet av: Poul Henningsen
Forretninger ligger bak alt i vårt nasjonale og åndelige liv. Tenk bare på at den første bønnen i Fadervår gjelder vårt daglige brød.
skrevet av: Woodrow Wilson
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier