Johann Wolfgang von Goethe
Antall sitater funnet: 78
Man tror alltid at man må bli gammel for å bli klok, men i virkeligheten har man - når alderdommens år kommer - nok med å holde seg likeså klok som man var.
Kategori: Alder
Man blir mildere med årene: Jeg ser ingen som gjør noen feil som jeg ikke selv kunne ha begått.
Kategori: Alder
Når et menneske er blitt gammelt, må det utrette mer enn når det er ungt.
Oldinger mister en av de største menneskerettigheter: Han blir ikke lenger bedømt av sine likemenn.
Å leve lenge betyr bare å overleve andre.
Ambisjoner og kjærlighet er store dåders vinger.
Kategori: Ambisjon
Hele verden er full av arme djevler som mer eller mindre har angst.
Kategori: Angst
Ingen velsignelse er så stor som arbeidets, og bare det mennesket som har arbeidet hardt hele sitt liv, kan si: 'Jeg har levet.'
Kategori: Arbeid
Arkitektur er frossen musikk.
Kategori: Arkitektur
Den skjønneste sjelevandring er den å se seg selv gjenoppstå i en annen.
Kategori: Barn
I begrensningen viser mesteren seg.
Kategori: Begrensning
Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utført.
Kategori: Beskjedenhet
Blod er en ganske særegen væske.
Kategori: Blod
Det finnes bøker hvor man får vite alt, og til slutt likevel ikke forstår noen ting.
Kategori: Bøker
Det virker som om noen bøker er skrevet, ikke for at man skal lære noe av dem, men for at man skal få vite hva forfatteren kan.
Kategori: Bøker
Visse bøker synes å være skrevet ikke for at man skal lære noe av dem, men for at man skal vite at forfatteren visste noe.
Kategori: Bøker
Litteraturens forfall er tegn på en nasjons forfall.
Kategori: Bøker
Når jeg leser en god bok for første gang, føler jeg at jeg har funnet en ny venn.
Kategori: Bøker
Dagen er grenseløst lang for den som forstår å verdsette og utnytte den.
Kategori: Dag
Et unyttig liv er en tidlig død.
Kategori: Dovenskap
Intet er verre enn aktiv dumhet.
Kategori: Dumhet
Erfaring er nesten alltid en parodi på ideen.
Kategori: Erfaring
Intelligente mennesker er aldri så skarpsindige som når de har urett.
Kategori: Feil
Et menneske feiler så lenge det vil noe.
Kategori: Feile
Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og - om mulig - si et par fornuftige ord.
Kategori: Fornuft
Man må holde fast ved troen på at det ubegripelige kan begripes, ellers ville man ikke forske.
Kategori: Forskning
Jeg forsket døgnet rundt, om så det gjaldt. Vel vet jeg meget, men jeg vil vite alt.
Kategori: Forskning
Det er mange mennesker som innbiller seg, at det de har opplevd, forstår de også
Kategori: Forstand
Folk pleier å spotte det de ikke skjønner.
Kategori: Forståelse
Talentet lærer alt, geniet vet alt.
Kategori: Geni
Om dagen arbeid, og kvelden gjester. Sure uker, glade fester!
Kategori: Gjest
Alt det vi foretar oss, har en virkning. Men det kloke og riktige vi gjør, fører ikke alltid til et gunstig resultat, og det gale vi gjør, bringer ikke alltid ugunstige følger, ofte virker det stikk motsatt.
Kategori: Gjøre
Det er mye jeg bare kan snakke med Gud om.
Kategori: Gud
Impotent hat er den frykteligste av alle følelser.
Kategori: Hat
En mann kan ikke alltid være en helt, men han kan alltid være en mann.
Kategori: Helter
Å more er et edelt fag!
Kategori: Humor
Det finnes et hjertes høflighet som er i slekt med kjærligheten.
Kategori: Høflighet
Håpet er den ulykkeliges annen sjel.
Kategori: Håp
Alle intelligente tanker er allerede tenkt, det er bare nødvendig at noen tenker dem om igjen.
Kategori: Intelligens
Dårer og intelligente mennesker er like uskadelige. Halvnarrer og halvkloke er de farligste
Kategori: Intelligens
Ironi er det lille saltkornet som gjør det som serveres spiselig.
Kategori: Ironi
Den riktige målestokk på kjærligheten: når vi tror at bare vi kan elsek slik at ingen andre kan ha elsket slik før oss, og at ingen noensinne kommer til å elske slik etter oss.
Kategori: Kjærlighet
Hvilken lykke å bli elsket - og hvilken lykksalighet, dere guder, å elske!
Kategori: Kjærlighet
Kjærlighet - med det er alt sagt.
Kategori: Kjærlighet
Sammen med kunnskaper, vokser tvilen.
Kategori: Kunnskap
Sammen med kunnskaper vokser tvilen.
Kategori: Kunnskap
Sammen med kunnskaper, vokser tvilen
Kategori: Kunnskap
Det man ikke vet, har man nettopp bruk for, og det man vet, kan man ikke bruke.
Kategori: Kunnskap
Egentlig vet man bare når man vet lite, sammen med kunnskaper vokser tvilen.
Kategori: Kunnskap
Husk å leve!
Kategori: Leve
Den som leker med livet, forspiller det.
Kategori: Livet
Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og - om mulig - si et par fornuftige ord
Kategori: Livskvalitet
Lykkelig er alene sjelen som elsker. Den er det lykkeligste menneske som kan sette enden av sitt liv i forbindelse med begynnelsen.
Kategori: Lykke
Målet for menneskets høyeste lykke kan bare være personligheten.
Kategori: Lykke
Å snakke er et behov - å lytte betyr talent.
Kategori: Lytte
Løgnen er som en pil som hemmelig er skutt ut. Men Gud vender pilen så den rammer bueskytteren selv.
Kategori: Løgn
Vår Herre gir oss nøttene, men han har ikke knekket dem for oss.
Kategori: Løsning
Matematikere er som franskmenn. Snakker man til dem, oversetter de det til sitt eget språk, og så er det straks noe helt annet.
Kategori: Matematikk
Mennesket: Den første samtalen naturen hadde med Gud.
Kategori: Menneske
Betrakter man nærmere en stor mester, finner man alltid at han har nyttet det gode hos sine forgjengere, at det just er dette som har gjort ham stor.
Kategori: Mester
Hvem nevner barnet ved dets rette navn?
Kategori: Navn
Moderne poeter blander meget vann i blekket.
Kategori: Poesi og kunst
I politikken kaster menneskene seg, som på sykeleiet, fra den ene siden til den andre, for å ligge bedre.
Kategori: Politikk
Reis ikke for å komme frem, men for å reise.
Kategori: Reise
Reisen ligner et spill; det er alltid gevinst og tap ved den, og oftest fra en uventet kant.
Kategori: Reise
Reiser er den beste utdannelse for evnerike mennesker.
Kategori: Reise
Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller intet for seg selv.
Når to mennesker er helt tilfreds med hverandre, kan man gå ut fra at begge tar feil.
Hvor lite man er! Og det lille man er, har man andre å takke for.
Kategori: Selverkjennelse
Så snart du stoler på deg selv, vil du vite hvordan du skal leve.
Kategori: Selvtillit
Mer lys!
Kategori: Siste ord
I det hele tatt lærer man bare av det man elsker.
Stjerner begjærer man ikke, man gleder seg over deres prakt.
Kategori: Stjerne
Hvis du forlanger et klokt svar, må du også spørre fornuftig.
Kategori: Svar
En regnbue som står et kvarter, ser ingen lenger på
Kategori: Tiden
Når to mennesker er helt tilfredse med hverandre, kan en gå ut fra at begge tar feil.
Kategori: Tilfreds
Man er ille ute hvis man ikke har full tillit til leger og ikke kan klare seg uten deres hjelp.
Kategori: Tillit
Vi er slaver av tingene rundt oss.
Kategori: Ting
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier