Frank Knight
Antall sitater funnet: 1
Akkurat som dyr mister synsevnen når de lever i mørke huler, måtte menneskene miste tenke-evnen i en tilværelse uten mening
Kategori: Meningsfullhet
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier