Emne: Tanker
Antall sitater:45
En tanke er lett, til den skal skrives med blekk.
skrevet av: Ukjent
Den som ikke setter seg som mål å gjøre tenkning til vane, går glipp av livets virkelige store gleder.
skrevet av: Ukjent
Tenk over hva du sier, så du ikke sier hva du tenker!
skrevet av: Ukjent
Man skal freidig udtale sin Tanke, ellers kommer der ikke noget ud af det!
I stjernenatten - der banker og lever den evige dag som samler timer og tanker i eterens sarkofag.
skrevet av: Sverre Sivertsen
Det er viktig å ha alle tankene i hodet samtidig.
skrevet av: Kristin Halvorsen
Si aldri hva du tenker; omsett ikke en overilet tanke i en handling.
For sine tanker blir ingen straffet.
skrevet av: Paul Valéry
Den som går inn i en organisasjon, setter kyskhetsbelte på sin tanke
skrevet av: Ukjent
En tanke kan ikke våkne uten å vekke andre tanker.
Tanken er en av luftens fugler, og i et bur av ord kan den nok folde ut vingene, men ikke fly.
skrevet av: Kahlil Gibran
Tanker tærer fort på handling.
skrevet av: Erik Lerdahl
Man skal ha tankene framfor øksa.
skrevet av: Ordtak
Det er tanken som gjør det meste.
skrevet av: Norsk Ordtak
Tankene har vide veier.
skrevet av: Norsk Ordtak
Tanken har måkevinger, havet stanser den ikke.
skrevet av: Henrik Ibsen
Tanken utgjør menneskets storhet.
skrevet av: Blaise Pascal
Hvorfor sitte i egne tanker når det er mye bedre og billigere å sitte i andres.
skrevet av: Fredrik Stabel
Tanken gjev uro, tanken gjev sut; endå må du tenkja dine tankar ut.
skrevet av: Arne Garborg
Det er bedre å gi avkall på den vakreste tanke enn å uttrykke den dårlig.
Hvordan skal man få folk til å tenke logisk i en verden hvor alle snakker om at solen går ned, når det i virkeligheten er horisonten som hever seg?
skrevet av: Oscar Wilde
Det er inga motsetning mellom tanke og kjensle - om begge er til stades.
skrevet av: Arnljot Eggen
Jeg pleide å tenke at hjernen er den mest fantastiske delen av menneskekroppen, men så slo det meg: Hva er det som forteller meg det?
skrevet av: Emo Phillips
Universet er så ufattelig at vi må tenke ufattelig tanker for å forstå det.
skrevet av: Ukjent
Det er en stor synd å drepe en fager tanke.
skrevet av: Henrik Ibsen
Inne i et menneske finnes det et lukket univers av verdier, følelser og tanker. Jeg har ikke adgang til et annet menneskes univers.
skrevet av: Karsten Isachsen
De store erobreres og kongers seire er for intet å regne mot virkningen av en eneste stor tanke.
skrevet av: Egon Friedell
Tanker kan bare overvinnes av tanker.
skrevet av: Epiktet
Bevar tanken enkel når livet er vanskelig.
skrevet av: Horats
Gode tanker gir god frukt, skjendige tanker gir skjemt frukt - og mennesket er sin egen gartner.
skrevet av: James Allen
Å tenke edelt er vanskelig når man bare tenker på å tjene sitt daglige brød.
I disse dagene har jeg følt jeg har måttet holde opptil flere tanker i hodet på en gang.
Også tanker faller noen ganger umodne fra treet.
Alle store tanker kommer fra hjertet.
Verden har mange mangler, der mangelen på nytenkning er den største
skrevet av: Mikael Gorbatsjov
Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!
skrevet av: Olav Duun
De fleste har vanskelig for å gjøre to ting samtidig, F.eks lese og tenke.
skrevet av: Otto Weiss
I ettertanken har tanken nådd sjelen, i omtanken hjertet.
skrevet av: Per Roald
Jo mer og jo dypere mennesket tenker, desto sparsommere blir det med ordene.
skrevet av: Pestalozzi
Ingenting er så utenkelig som tanken - det måtte i så fall være totalt fravær av tanker.
skrevet av: Samuel Butler
Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.
skrevet av: Sidney Sugarman
Tanker er mektigere enn en sterk hånd.
skrevet av: Sofokles
Med himmelen omslutter universet meg, men med tanken omslutter jeg universet.
skrevet av: Thomas Fossum
Hvor alle tenker likt, tenker ingen meget.
skrevet av: Walter Lippmann
Er tanken god, han lever då, for det um mannen døyr ifrå.
:

Populære kategorier
kategorier