Emne: Sorg
Antall sitater:31
Sorgen er livets fiende.
Øyet kan smile og munnen le, men sorgen i hjertet kan ingen se.
skrevet av: Ukjent
Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Den tid, den sorg.
skrevet av: Nordisk Ordtak
Sovende sorg skal man ikke vekke.
skrevet av: Norsk Ordtak
Du kan ikke hindre sorgens fugl i å fly over ditt hode, men du kan hindre at den bygger rede i ditt hår.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Sorgen lærer oss intet, og man blir stygg av å resignere.
skrevet av: Françoise Sagan
Ikke ta sorgen på forskudd, da må du lide under den to ganger.
skrevet av: Ukjent
Sorgens Poesi er stumhed.
skrevet av: Henrik Wergeland
Små sorger taler, store sorger tier.
skrevet av: Ordtak
Den som med synd sankes, skal med sorg forgå.
skrevet av: Ordtak
Det er bedre å gråte ut en gang, enn stadig å sukke.
skrevet av: Ordtak
Du kan glemme den du har delt latteren med, men aldri den du har delt gråten med.
skrevet av: Ordtak
De største sorgene i livet skapes ikke av tapene og ulykken, men av frykten for dem.
skrevet av: A.C. Benson
Jeg sørget over at jeg ikke hadde sko - til jeg møtte en mann som ikke hadde føtter.
skrevet av: Arabisk Ordtak
Livets sorger er mer likelig fordelt enn man tenker.
skrevet av: Camilla Collett
Har du en sorg, tenk da på dine gleder.
skrevet av: E. Stanley Jones
Ta ikke sorgene på forskudd - du får ikke trukket fra forskuddet når det endelige oppgjøret kommer.
skrevet av: Eldbjørg Backe
Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger.
skrevet av: Evripides
Kjenner du din venns sorg, så regn den for din egen.
skrevet av: Håvamål
Natten er trekkpapir for mange sorger.
skrevet av: Litauisk Ordtak
Sorg kan en klare alene, men for å få det fulle utbytte av glede må en ha noen å dele den med.
skrevet av: Mark Twain
Sørg ikke over tenkte sorger. Vent din tid, og virkelige sorger kommer nok.
skrevet av: Mark Twain
Våre skuffelser måles ikke ettr de nederlag vi lider, men etter de illusjoner vi gjør oss.
skrevet av: Nicole Martin
å, ingen sorg er ond som den at alt går over!
skrevet av: Nordahl Grieg
Ens egen sorg er for intet å regne, men den man forvolder andre, gjør brødet bittert i ens munn.
skrevet av: Paul Claudel
De fleste av dette livs skygger forårsakes av at vi selv står i veien for vårt eget solskinn.
Sorg er en form for dovenskap.
skrevet av: Samuel Johnson
Jorden har ingen sorg som Himmelen ikke kan lege.
skrevet av: Thomas Moore
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden.
skrevet av: Vera Henriksen
De tårene jeg svelger, er meget bitrere enn de jeg feller.
skrevet av: Victor Hugo
:

Populære kategorier
kategorier