Emne: Sitater
Antall sitater:8
Vi siterer alle, av nød, av tilbøyelighet og fordi vi har glede av det.
Sitater er den dannedes måte å være uforskammet på, eller vittig, eller bare alminnelig elegant.
skrevet av: Lasse Ellegaard
Mange sitater dukker opp om og om igjen. Det er bare underskriften som varierer.
skrevet av: Luis Murschetz
Si noe innlysende for første gang, og du er udødelig.
Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv.
skrevet av: Marlene Dietrich
Nå for tiden oppsøker vi Shakespeare bare for å gjenkjenne sitatene hans.
skrevet av: Orson Welles
Det finnes mennesker man ikke behøver å parodiere. Det er nok å sitere dem.
skrevet av: Robert Neumann
La oss fatte oss i korthet. Verden er overfylt av ord.
:

Populære kategorier
kategorier