Emne: Seg selv og andre
Antall sitater:40
De mest unnselige skal passe seg for å leke gjemsel.
Hun følte seg så oversett at man ikke kunne unngå å legge merke til det.
Når noen taler ondt om deg, lev da slik at ingen vil tro det.
skrevet av: Platon
Den som taler stygt om andre i ditt nærvær taler stygt om deg i ditt fravær.
skrevet av: Arabisk Ordtak
Alle kan ikke bo i byen.
skrevet av: Norsk Ordtak
Alle ser på andre, ingen på seg selv.
skrevet av: Norsk Ordtak
Den som lurer andre, kan selv bli lurt.
skrevet av: Norsk Ordtak
Dersom alle så på seg selv så var det ingen som spottet meg, sa mannen.
skrevet av: Norsk Ordtak
Det er best når enhver passer sitt, du ditt og jeg mitt.
skrevet av: Norsk Ordtak
Det er ikke stygt å skjære tykke skiver av en annens ost.
skrevet av: Norsk Ordtak
Det går aldri så godt for en selv før det går galt for andre.
skrevet av: Norsk Ordtak
Én sko passer ikke alles føtter.
skrevet av: Norsk Ordtak
Godt med nye sko, men de gamle sitter best.
skrevet av: Norsk Ordtak
Man tenker om andre ut fra eget behov.
skrevet av: Norsk Ordtak
Man kan ikke gi mennesker varig hjelp ved å gjøre det for dem som de selv burde gjøre.
skrevet av: Abraham Lincoln
Vi behandler menneskene som de brevene vi mottar; vi leser dem ivrig, men vi leser dem ikke om igjen.
Visse omfavninger kan være begynnelsen til en kvelningsprosess.
skrevet av: Arnljot Eggen
Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller intet for seg selv.
Når to mennesker er helt tilfreds med hverandre, kan man gå ut fra at begge tar feil.
Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv.
skrevet av: Søren Kierkegaard
Den som har fornærmet deg, er enten sterkere eller svakere enn deg. Hvis han er svakere, spar ham. Er han sterkere, spar deg selv.
Det hender at vi plutselig får vite hva vi engang har betydd for andre, men sjelden får vi vite det i tide.
skrevet av: Aksel Sandemose
Det skal friere, rikere sinn til å glede seg over andres enn over eget.
skrevet av: Barbra Ring
Den som stoler på andre mennesker tar sjeldnere feil enn den som mistror dem.
skrevet av: Camillo di Cavour
Å lære hverandre å kjenne betyr å lære hvor fremmed man er for hverandre.
Man kan bare gi av det av seg selv som et annet menneske er i stand til å fremkalle.
skrevet av: Emma Goldman
Den som vet han har rett, har råd til å beherske seg.
skrevet av: Frankfort Moore
Hvor mye større livet ville blitt for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det.
Vi legger altfor lite vekt på hva vi sier om andre, og altfor stor vekt på hva andre sier om oss.
Men det er jo ved at mennesker er sammen, at de kan bli noe for hverandre.
skrevet av: Gunnar Heiberg
Menneskene bygger for mange murer og for få broer.
skrevet av: Isaac Newton
Vår vurdering av andre mennesker sier mer om oss enn om dem.
skrevet av: J. Petit-Senn
Sterk er den som overvinner andre, men mektig er den som overvinner seg selv.
skrevet av: Laozi
Det er fælt å tenke på hvordan menneskene gjør seg uinntagelige for hverandre, innbruddssikre som hus.
Feilen med mennesker er at de elsker å opptre som andres lærere.
skrevet av: Meng-Tse
Alle avskyr meg fordi jeg er så godt likt.
skrevet av: Peter de Vries
Jeg undres om vi alle tar feil av hverandre, om vi bare skaper uskrevne romaner om menneskene vi møter?
skrevet av: Rebecca West
Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned.
skrevet av: Richard Jahnke
Det er av stor betydning å behandle hvert menneske etter dets natur og temperament.
skrevet av: Sokrates
Ingen har rett til å klandre eller fordømme en annen, fordi ingen kan virkelig kjenne et annet menneske.
skrevet av: Thomas Browne
:

Populære kategorier
kategorier