Emne: Rikdom
Antall sitater:36
Velstand ødelegger barna, hvis de får for mye av den.
Dåren drømmer om rikdom, den kloke om lykke.
skrevet av: Tyrkisk Ordtak
Du blir ikke rik av det du tjener, men av det din kone sparer.
skrevet av: Ukjent
Hvem er rik? Den som er tilfreds.
skrevet av: Ukjent
Å være tilfreds med hva man har - er å være rik.
skrevet av: Ukjent
Barn er fattigfolks rikdom.
skrevet av: Nordisk Ordtak
God helse er mer enn rikdom.
skrevet av: Norsk Ordtak
Veien til rikdom avhenger hovedsakelig av to ord: Arbeid og nøysomhet.
skrevet av: Benjamin Franklin
Det finnes mennesker som ikke får noen annet ut av rikdommen sin enn frykten for å miste den.
skrevet av: Antoine de Rivarol
Så snart rikdom kommer, vil de gode også bli onde.
skrevet av: Ludvig Holberg
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Matt. 19:24
skrevet av: Bibelen
Med din rikdom vil du selv bedra deg; men hva du gav, kan ingen ta ifra deg.
skrevet av: Arnulf øverland
For hva gagner det er menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Matt. 16:26a
skrevet av: Bibelen
Lettvunne rikdom minker snart, den som samler litt etter litt, får mye.
skrevet av: Bibelen
Rikdom blir vel lastet, men aldri forkastet.
skrevet av: Dansk Ordtak
Jeg vet ingen rikdom bedre enn min, mitt hjerte er uten harme.
skrevet av: Arnulf øverland
Jeg er ikke i tvil om at rikdom er nedbrytende.
skrevet av: Anita Roddick
Å være rik er å synes at det du har er mye verdt.
skrevet av: Karsten Isachsen
Den som har et tilfreds sinn, overgår den som har stor rikdom.
skrevet av: Mongolsk Ordtak
Det passer ikke med høye hatter i låge hus.
skrevet av: Ordtak
Ingen vet hvor mye de eier, før de skal flytte.
skrevet av: Norsk Ordtak
Den egentlige rikdom består ikke i at man eier så mye selv, men at man har noe til overs for andre.
skrevet av: Anita Bjørk
Det er ikke noe galt i at mennesker eier rikdommer, men det blir galt når rikdommene eier menneskene.
skrevet av: Billy Graham
Det verste jeg kan tenke meg, er å bli vant til luksus.
skrevet av: Charlie Chaplin
Enhver kan dø rik, bare han gjør alvor av å leve fattig.
skrevet av: Henry Gould
Ingen kan avgjøre om han er rik eller fattig ved å gå gjennom sin bankbok. Det er hjertet som gjør et menneske rikt. Det er rikt, ikke gjennom hva det har, men bare ved hva det er.
skrevet av: Henry Ward Beecher
Av voksende rikdom følger bekymringer og økende begjær.
skrevet av: Horats
Det er flott å være rik! - og overlate til andre å måtte holde fasaden
skrevet av: Kim Hubbard
Den som samler rikdom, har mye å miste.
skrevet av: Lao Tze
Den som samler seg skatter har mye å miste
Alle spør om en mann er rik, ingen om han er god.
skrevet av: Latinsk Ordtak
Rikdommen forandrer ikke menneskene - den bare demaskerer dem.
skrevet av: Madame Riccoboni
Rikdom er av underordnet betydning og den ringeste gave Gud kan gi et menneske. Derfor gir han den også bare til esler, som han ellers ikke unner noe.
skrevet av: Martin Luther
Man sier at kunnskap er makt, skjønt man ofte kan fristes til å tvile på det. Men det er sikkert at den er rikdom
skrevet av: Ronald Fangen
Rike menn dør, banker er udødelige
skrevet av: Wendell Phillips
Når det står i avisen om en eller annen riking som har mistet alt, så har han fremdeles tusen ganger mer igjen enn vi som ikke har mistet noenting, men i de kretser regnes det som ingenting.
skrevet av: øivind Thorsen
:

Populære kategorier
kategorier