Emne: Makt
Antall sitater:36
Den som kan slikke, den kan bite.
skrevet av: Ukjent
Når små menn kaster lange skygger, bærer det mot solefall.
skrevet av: Ukjent
Selv om makta er hierarkisk fordelt, så er ikke vettet det.
skrevet av: Ukjent
Makt er ikke noe man får, det er noe man tar.
skrevet av: Ukjent
Spre forvirring - usikkerhet gir makt
skrevet av: Ukjent
Noen mennesker søker politisk makt eller formell status. Da kan de regjere, bestemme, belønne og straffe. Men du styrer ikke følelser med formell makt.
skrevet av: Karsten Isachsen
Nesten alle kan tåle motgang, men vil du prøve en manns karakter, så gi ham makt.
skrevet av: Abraham Lincoln
Alle veier fører til Beijing.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Det finnes ingen større makt enn latterens.
skrevet av: Hugh Greene
Lytt nøye på det makta teier om.
skrevet av: Arnljot Eggen
Media er 4. hjul på statsmaktsvogna.
skrevet av: Robert Greiner
Makt er ikke et middel, men et mål.
skrevet av: George Orwell
Det er makta som rår sa kjærringa, og kasta katta på dør.
skrevet av: Ukjent
For å være istand til å tilegne seg og beholde makt, må man elske den.
Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt.
skrevet av: Gabriel Scott
Ingen er stuttare enn at en må bøye seg, og ingen er lengere enn at en må tøye seg.
skrevet av: Ordtak
Makt . betyr bare én ting: adgang til å påføre andre smerte.
skrevet av: Jens Bjørneboe
Når de undertrykte kommer til makten, blir de selv undertrykkere - og er ikke bedre enn sine fiender.
skrevet av: Jens Bjørneboe
Ved mildhet viser den sterke sin makt.
skrevet av: Indisk Ordtak
Alt avhenger av tanken. Tanken er alle tings begynnelse. Med tanken kan man herske.
skrevet av: Leo Tolstoj
Det gies andre makter i livet enn styrke
En venn som får makt er en tapt venn.
skrevet av: Samuel Adams
Lite vett og mye makt er det som nesten alltid har styrt verden.
Det er overhodet ikke noen mulighet for å hevde nøytralitet uten et minimum av makt for å verne den.
Den som er blitt beruset av makt og har hatt fordel av den, om så bare for et år, kommer aldri til å oppgi den frivillig.
skrevet av: Edmund Burke
Jo større makt, dess farligere er misbruket av den.
skrevet av: Edmund Burke
Alle veier fører til Rom.
skrevet av: Europeisk Ordtak
Makt betyr at man ikke behøver å heve stemmen.
skrevet av: George Will
Makten er ond, men det er avmakten også.
skrevet av: Hans Carossa
Makti si må ein mann med vit høvsamt og høveleg bruke.
skrevet av: Håvamål
Makt betyr muligheten til å påføre andre mennesker smerte.
skrevet av: Jens Bjørneboe
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
skrevet av: Jesus
All makt skal samles i denne sal.
skrevet av: Johan Sverdrup
Hva mennesker skal med makt er svært at forstå Men svaret er lett: Makt, det er noget man samler på når man ikke har rett.
skrevet av: Kumbel
Makten er der. Blir den ikke brukt, så blir den misbrukt.
skrevet av: Per Roald
Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den.
skrevet av: Roseanne Barr
:

Populære kategorier
kategorier