Emne: Kunnskap
Antall sitater:70
Det var jo et elendig forsvarsspill. Og spesielt Christer Basma gjør mye tøv. Det ser ut som han var gipset på begge beina.
skrevet av: Nils Arne Eggen
Det finnes så mange mennesker som kan beregne omkostninger, og så få som kan måle verdier.
skrevet av: Ukjent
Han blir ikke alltid fet som mye vet.
skrevet av: Norsk Ordtak
Han kan mer enn sin ABC, den gutten.
skrevet av: Norsk Ordtak
Sammen med kunnskaper, vokser tvilen.
Sammen med kunnskaper vokser tvilen.
Sammen med kunnskaper, vokser tvilen
Veltalenhet er kunnskapens datter.
skrevet av: Benjamin Disraeli
Det man ikke vet, har man nettopp bruk for, og det man vet, kan man ikke bruke.
Eg er ikkje tylnare (dummare) eg enn hine (enn dei andre), greier dei det, greier eg det.
skrevet av: Ukjent
Kunnskapens rot er bitter, men dens frukter er søte.
skrevet av: Svensk Ordtak
Man har ikke godt av å vite alt, sa kjerringa - hun kokte suppe på skipperens nattlue.
skrevet av: Svensk Ordtak
Å undre seg er begynnelsen til større innsikt.
skrevet av: Gresk Ordtak
Ein vankunnig mann treng eit stort ørkje.
skrevet av: Ordtak
Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap.
skrevet av: Dansk Ordtak
Den som belærer meg én dag, er min far hele livet.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Lærdom er en skatt som følger sin eier overalt
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Lærdom er en skatt som følger sin eier overalt.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Lærdom er langt mer verd enn gull
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Lærdom uten tenkning er spilt arbeide; tenkning uten lærdom er farlig.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.
skrevet av: Otto von Bismarck
Meget forstand kan gi liten lykke.
skrevet av: Ordtak
Den som tror han er utlært og ferdig, er ikke utlært men ferdig.
skrevet av: Ordtak
Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.
skrevet av: Platon
Kunnskap er makt.
skrevet av: Francis Bacon
Kunnskap gir makt, men en god bløff kan gjøre samme nytte!
skrevet av: Ukjent
Hvis ett ord ikke er nok, er ti tusen til ingen nytte.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Lærdom er langt mer verd enn gull.
skrevet av: Kinesisk Ordtak
Han vært ikkje alltid feit som, som mykje veit.
skrevet av: Ordtak
To blir aldri tilfreds; han som søker kunnskap, og han som søker penger.
skrevet av: Arabisk Ordtak
Kunnskap er næring for sjelen.
skrevet av: Platon
Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte.
skrevet av: Bibelen
Ingen er utlært før han har lært å tie.
skrevet av: Arne Garborg
Teori er forskningens fundament!
skrevet av: Ukjent
Vesle vitet strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder.
skrevet av: Ivar Aasen
Egentlig vet man bare når man vet lite, sammen med kunnskaper vokser tvilen.
Den der intet vet, om intet tviler.
skrevet av: Ordtak
Den eneste virkelige utdannelse får du av de tingene som går deg imot.
skrevet av: André Gide
Når en menneskehjerne blir utvidet med en ny tanke skrumper den alldri mer inn til sin opprinnelige størrelse
Offentligheten har en umettelig nysjerright etter å vite alt, bortsett fra det som er verd å vite.
skrevet av: Oscar Wilde
Kunnskap kommer, men visdom blir.
skrevet av: Alfred Tennyson
Den som belærer deg, skjenker deg livet.
skrevet av: Algerie Ordtak
For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst.
skrevet av: Anatole France
Innsikt seirer over makt.
skrevet av: Arabisk Ordtak
Behersk emnet så vil ordene følge av seg selv.
skrevet av: Cato
Sank de små dråper av kunnskap du kan få, og betrakt dem som en stor skatt.
skrevet av: Christine de Pisan
Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.
skrevet av: Edmund Burke
Blind er bokløs mann.
skrevet av: Færøysk Ordtak
Den som kan noe, gjør det. Den som ikke kan noe, underviser.
Dersom du tror at du kan eller tror at du ikke kan, har du rett.
skrevet av: Henry Ford
Kunnskapen er det høyeste av alle goder, for ingen kan klare å stjele den, og ingen kan måle dens verdi eller ødelegge Kunnskapen er det høyeste av alle goder, for ingen kan klare å stjele den, og ingen kan måle dens verdi eller ødelegge den
skrevet av: Hitopadesha
Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde.
skrevet av: Indisk Ordtak
Heller boklig kløkt enn full vom.
skrevet av: Islandsk Ordtak
Å vite alt er å vite intet.
skrevet av: Italiensk Ordtak
Kunster og ferdigheter er et tre som bærer frukter.
skrevet av: Japansk Ordtak
Vitenskap er et bolverk mot overtro, unntagen mot overtro på vitenskapen.
skrevet av: Jens Bang
Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe - det er kunnskap.
skrevet av: Konfucius
Jo større biblioteket er, desto mindre leser man i det.
skrevet av: Lettisk Ordtak
Hvis du visste meget, ville du ikke sove meget.
skrevet av: Mordvinsk Ordtak
Hvis du holder hodet kaldt mens alle rundt deg mister sitt, har du kanskje ikke oppfattet situasjonen.
skrevet av: Nelon Boswell
Enhver utvidelse av grensen for vår viten, pålegger individer og nasjoner et større ansvar.
skrevet av: Niels Bohr
Den som lite vet, han lite glemmer.
skrevet av: Norsk Ordtak
Å vite hva man ikke vet er dog en slags allvitenhet.
skrevet av: Piet Hein
Nysgjerrighet er veken i kunnskapens lys.
skrevet av: PiWi
Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet.
skrevet av: Samuel Johnson
For mye lærdom gjør rasende.
skrevet av: Svensk Ordtak
Vi vet ikke en milliondel av en prosent av noe som helst.
skrevet av: Thomas Alva Edison
Lær av nye bøker, men av gamle lærere.
skrevet av: Tyrkisk Ordtak
Kunnskapens tre vannes med tårer.
skrevet av: Tysk Ordtak
Intet å kunne er ingen skam, men intet å ville lære er en skam.
skrevet av: østerrisk Ordtak
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier