Emne: Kommunikasjon
Antall sitater:4
Vennligst informer troppene umiddelbart om at all kommunikasjon er brutt sammen.
skrevet av: Ashleigh Brilliant
Kommunikasjon er fransk, og betyr tåke.
skrevet av: Ukjent
Tomrommet som oppstår ved manglende eller misslykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.
Uoverensstemmelser og meningsforskjeller gjør ikke så vondt som måten vi meddeler dem på og mottar dem på.
skrevet av: Tor Knutsen
:

Populære kategorier
kategorier