Emne: Kirke
Antall sitater:13
Folk synes det er godt å ha en kirke, akkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon.
skrevet av: Ukjent
Gå i kirken neste søndag - unngå julerushet.
skrevet av: Ukjent
I kirkene er det som regel flere kvinner enn menn, fordi menn ikke interesserer seg for andre menns klær.
skrevet av: Alberto Sordi
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør.
skrevet av: Carl Gustav Jung
Kirken er den mannlige dominans' siste skanse.
skrevet av: Cynthia Wedel
Kirken blir fremskrittsvennlig overalt hvor fremskritt ikke lenger kan hindres.
skrevet av: Helge Krog
Det kirken ikke kan forhindre, velsigner den.
skrevet av: Kurt Tucholsky
Å gå i kirken gjør deg ikke mer til en kristen enn det å gå i garasjen gjør deg til en bil.
Daglig forlater folk kirken og vender tilbake til Gud.
skrevet av: Lenny Bruce
Kirkens ansikt er en synders ansikt.
skrevet av: Martin Luther
Intet liv er så interessant for kirken som underlivet.
skrevet av: Per Havikbotn
Vi kan godt forestille oss Gud uten kirken, men ikke kirken uten Gud.
skrevet av: Thomas Mann
Kirkene i USA er en slags skjønnhetssalong for sjelene.
:

Populære kategorier
kategorier