Emne: Idé
Antall sitater:32
Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den.
skrevet av: Victor Hugo
Ideene er en kapital som bare gir renter i talentets hender.
skrevet av: Antoine de Rivarol
En idé når aldri sin største utbredelse og anerkjennelse før den er blitt så gammel at den ikke lenger er helt sann eller aktuell.
skrevet av: Jens Bjørneboe
En idé blir ikke god fordi om man har ofret seg for den.
skrevet av: Oscar Wilde
En idé som ikke er farlig, fortjener ikke å kalles en idé.
skrevet av: Oscar Wilde
Ideer er ikke sommerfugler, de er et resultat av hardt arbeid.
skrevet av: Rudolf Rolfs
Noe av det mest smertefulle for menneskenaturen er smerten ved en ny idé.
skrevet av: Walter Bagehot
Her må dog iallefall være noen som holder idéens fane høyt.
skrevet av: Henrik Ibsen
Det finnes ikke noe så farlig som en idé når den er det eneste du har.
skrevet av: Alain-Fournier
Den stivnede form for besnærelse er den fikse idé.
En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene.
skrevet av: Charles Brower
Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer.
skrevet av: Dennis Gabor
En idé er ikke ansvarlig for de menneskene som tror på den.
skrevet av: Don Marquis
Alle har minst én glimrende idé som er umulig å gjennomføre.
skrevet av: Edgar Watson Howe
Hvor ofte forveksler man ikke innfall med ideer!
skrevet av: Friedrich Hebbel
Det er nytteløst å sende armeer mot ideer.
skrevet av: Georg Brandes
Det er med gode ideer som med sopp; der man finner én er det ofte flere.
skrevet av: Hans Carossa
Ideen er virkelighetens statsbegravelse.
skrevet av: Hans Kudszus
Ideen er en tanke som er blitt stående.
skrevet av: Henri Bergson
Den menneskelige dumhet består ikke i at man ikke har noen ideer, men at man har dumme ideer.
Ideer er merkelige. De kverner ikke hvis du ikke arbeider med dem.
Mange avviser en god idé bare fordi den ikke er deres egen.
skrevet av: Luis Bunuel
Innlysende kaller man ideene som er like forvirrende som vårt eget sinn.
skrevet av: Marcel Proust
Bare de kloke er i besittelse av ideer, de fleste mennesker er besatt av ideer.
Mange gode ideer dør under transporten til skrivebordet.
skrevet av: Max Frisch
Ideer er menneskeetere - de spiser sine tilhengere i enda større grad enn de spiser motstandere.
skrevet av: Olaf Bull
Menneskene vil gjerne gi sitt liv for en idé, særlig hvis de ikke helt skjønner den.
skrevet av: Paul Eldridge
Han er ein mann med idear. Synd at alle er så jævla dårlege.
skrevet av: Ragnar Hovland
Man kan gruble så lenge over en idé at den ender med å bli fiks.
skrevet av: P. Storm
Ideen var hans eneste føde. Ak! Det var intet under, han døde.
skrevet av: Vilhelm Bergsøe
Ideen er og vil alltid være et skjermbrett som det foregår andre og viktigere ting bak. Ideen er et påskudd. Ideen er et hjelpemiddel.
skrevet av: Witold Gombrowicz
Å dø for en idé høres fint ut, men hvorfor ikke la ideen dø istedet?
skrevet av: Wyndham Lewis
:

Populære kategorier
kategorier