Emne: Hat
Antall sitater:71
Den som frykter deg når du er til stede, vil hate den når du ikke er der.
skrevet av: Thomas Fuller
Hat er kujonens hevn over at han er blitt skremt.
Impotent hat er den frykteligste av alle følelser.
Den som hater, dømmer ikke rett.
skrevet av: Norsk Ordtak
Hemmelig hat er verre enn synlig fiendskap.
skrevet av: Norsk Ordtak
Hat er mangel på fantasi.
skrevet av: Graham Greene
I hat er det også sjalusi: Vi ønsker å ha vår fiende for oss selv.
Kulde mellom mennesker er hat som har frosset fast
skrevet av: Ukjent
Hat: en rimelig følelse, i betraktning av en annens overlegenhet.
skrevet av: Ambrose Bierce
Hat tar grøden fra jorden og fisken fra havet.
skrevet av: Finsk Ordtak
Den som hater vil ha revansje for sin mangel på handlekraft.
skrevet av: Odd Nerdrum
Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, hat er forkrøplet kjærlighet. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet.
skrevet av: Eli Wiesel
En kvinne våger alt når hun elsker - eller hater.
skrevet av: Horats
Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.
skrevet av: Martin Luther King
Kjærlighet må dyrkes og pleies. Hatet gror av seg selv.
skrevet av: Ukjent
Hvor det er forunderlig og hvor det er godt å hate.
skrevet av: Henrik Ibsen
Jeg hatet, fordi jeg ikke kunne elske.
skrevet av: Henrik Ibsen
O, han skal føle hva hat som mitt, et evig gjærende, et aldri mettet, kan ruge ut til hevn og til forderv!
skrevet av: Henrik Ibsen
Når vårt hat er altfor sterkt, setter det oss lavere enn den vi hater.
Vi er nærmere til å elske dem som hater oss, enn dem som elsker oss mer enn vi ønsker.
Gammel kjærlighet er bedre enn gammelt hat.
skrevet av: Dansk Ordtak
Hat kan skade mang en mann.
skrevet av: Dansk Ordtak
Kjærlighet og hat kan ikke skilles ad.
skrevet av: Dansk Ordtak
Småhat er også hat.
skrevet av: Dansk Ordtak
Lidenskapelig hat kan gi mening og formål i et tomt liv.
skrevet av: Eric Hoffer
Den verste synd overfor våre medskapninger er ikke å hate dem, men å være likegyldige overfor dem, det er umenneskelighetens essens.
Kulde mellom mennesker er hat som har frosset fast, fiendskap som ikke vil forsoning. - Folk som blir 'frosset ut' har siden tungt for å tine.
skrevet av: Ukjent
Hat, den mest bekvemme form for opprør.
skrevet av: Rudolf Rolfs
Kjærlighet er enøyet, hatet er blindt.
skrevet av: Nordisk Ordtak
Jeg tror at en av grunnene til at folk stadig klynger seg til sitt hat, er at de føler at når hatet først er borte, så vil de bli tvunget til å beskjeftige seg med smerten.
skrevet av: James Baldwin
Den som ikke kan hate, kan heller ikke elske.
Folk hater dem som får dem til å føle seg underlegne.
Jo mer jeg lærer mennesker å kjenne, jo mer liker jeg hunder.
skrevet av: Adolf Hitler
Hatet er de svakes vrede.
skrevet av: Alphonse Daudet
Kjærlighet, vennskap, respekt forener ikke folk så meget som felles hat.
skrevet av: Anton Tsjekov
De stores hat mot de små er avsky, de smås hat mot de store er misunnelse.
skrevet av: Arthur Schnitzler
Når hatet blir feigt, går det rundt i samfunnet med maske og kaller seg rettferdighet.
skrevet av: Arthur Schnitzler
Få mennesker kan være lykkelige uten å hate en annen person, nasjon eller rase.
skrevet av: Bertrand Russell
Det er et prinsipp i den menneskelige natur at man hater den man har gjort urett.
skrevet av: Cornelius Tacitus
Jo nærmere man står hverandre, dess bitrere hat.
skrevet av: Cornelius Tacitus
Prisen for å hate andre menneskelige vesener er å elske seg selv mindre.
skrevet av: Eldridge Cleaver
Bedre å hate enn å sørge.
skrevet av: Fay Weldon
Anse ingen verdig til hat, som du ikke også ville anse verdig til kjærlighet.
skrevet av: Friedrich Hebbel
Når jeg hater, tar jeg noe fra meg selv. Elsker jeg, blir det elskende en rikdomsforøkelse.
Hat er den automatiske reaksjonen på frykt, for frykten virker ydmykende.
skrevet av: Graham Greene
Det finnes bare ett slags hat: menneskets hat mot seg selv.
skrevet av: Hans Børli
Hat er aktelse for de forhattes makt.
skrevet av: Hans Kudszus
Hat er utmattet kjærlighet.
skrevet av: Hans Lohberger
Å hate mennesker er som å brenne sitt eget hus for å bli kvitt en rotte.
Lev tålmodig i verden, de som hater deg, er tallrikere enn de som elsker deg.
skrevet av: Haussa
Man hater det man ikke forstår.
skrevet av: Heinz Hilpert
Den som vi kan elske, kan vi hate; overfor alle andre er vi likegyldige.
Jeg har elsket ham for høyt til ikke å hate ham.
skrevet av: Jean Racine
Hat betyr å myrde uopphørlig.
Kulden mellom menneskja er farlegare enn sjølve hatet. Den som berre elskar seg sjøl, har bratt avgrunn til alle sider.
skrevet av: Lars Ramdal
Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærligheten.
skrevet av: Martin Luther King
Overlat hatet til den som er for svake til å elske.
skrevet av: Michel Del Catillo
Man kan spare en del tid ved bare å hate forbrytere i gjerningsøyeblikket.
skrevet av: Mikal Rode
Man må kunne hate for virkelig å kunne elske.
Ethvert skolebarn kan elske som en tåpe, men å hate, gutten min, det er en kunst.
skrevet av: Ogden Nash
Alle hater meg fordi jeg er så godt likt av alle.
skrevet av: Peter de Vries
Han var en meget god hater.
skrevet av: Samuel Johnson
Hat er kjærlighet som har mislykkes.
skrevet av: Søren Kierkegaard
Alle bruker vi hverandre og kaller det kjærlighet, og når vi ikke kan bruke hverandre, kaller vi det hat.
skrevet av: Tennessee Williams
Det eg har lært om hatet, lærde et i mitt eige hjarte.
skrevet av: Tor Jonsson
Hvis det virkelig finnes så mye hat i verden, hvordan skal man da forklare befolkningseksplosjonen?
skrevet av: Truman Capote
Det største hat kommer fra den største kjærlighet.
skrevet av: Tysk Ordtak
Hat er alltid selvhat. Man hater sin avmakt.
skrevet av: Walter Hilsbecher
Hat har ingen plass hos mennesker som tenker universelt.
skrevet av: Yousuf Karsh
Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham diamantene tilbake.
skrevet av: Zsa Zsa Gabor
Dem som med hat frå livet seg vende, livet til gagns rett aldri han kjende.
:

Populære kategorier
kategorier