Emne: Fremskritt
Antall sitater:21
Hver generasjon tror at verden går fremover fordi den alltid er i bevegelse. Men en pendel beveger seg også.
På alle områder avhenger ens fremskritt av om man tør å gjøre seg latterlig.
Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel.
skrevet av: Knut Hamsun
Går en på trynet, går det i allefall fremover!
skrevet av: Ukjent
Framskritt begynner med troen på at det som er nødvendig, også er mulig
skrevet av: Ukjent
Evigvarende fremskritt lar seg bare kjøpe for prisen for evigvarende utilfredshet.
I motbakker går det i alle fall oppover.
skrevet av: Ukjent
Et hvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt.
skrevet av: Jens Bjørneboe
Fremskritt er virkeliggjørelse av utopier.
skrevet av: Oscar Wilde
Hos oss kaller man det fremskritt bare man ikke faller når man går bakover.
skrevet av: Rudolf Rolfs
Det er fra meg fremskrittene må komme, ellers kommer de aldri.
skrevet av: Henrik Ibsen
Den medisinske forskningen har gjort så enorme fremskritt at det praktisk talt ikke finnes friske mennesker lenger.
skrevet av: Aldous Huxley
Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
Når det ropes 'Fremskrittet lenge leve', så spør alltid: 'Fremskritt for hva?'
Rådløshet og utilfredshet er de første forutsetningene for fremskritt.
skrevet av: Thomas Alva Edison
Vi går fremover med to ganger lydens hastighet og en halv gang fornuftens hastighet.
skrevet av: Thomas Griffith
Det fins bare ett fremskritt: skjerping av samvittigheten.
Ved fremskritt menes mer tempoet enn retningen.
skrevet av: Thornton Wilder
Den moderne formel for menneskehetens utvikling lyder: Fremskritt er støy pluss miljøforurensning pluss kreft multiplisert med inflasjon.
skrevet av: Ugo Longoni
Fremskrittet manifesterer seg ved at før hadde barn snørrete neser, og nå har snørrungene barn.
skrevet av: Willi Hempel
Fremskrittet er en eksistensiell illusjon.
skrevet av: Aasmund Brynildsen
:

Populære kategorier
kategorier