Emne: Fornuft
Antall sitater:39
Den absolutte fornuft avgikk ved døden i aftes kl. 11.
skrevet av: Henrik Ibsen
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger
skrevet av: Ukjent
Din fornuft er uten forstand før den har steget til ditt hjerte.
skrevet av: Stein Mehren
Fornuften bedrar oss oftere enn naturen.
Man må bare ikke forveksle fornuften med verdenshistorien.
skrevet av: Henrik Groth
Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og - om mulig - si et par fornuftige ord.
Ingenting gjør så motbydelig inntrykk på oss som fornuften, når den ikke er på vår side
skrevet av: Ukjent
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger.
skrevet av: Ukjent
Vi møter aldri andre fornuftige mennesker enn dem som er av samme mening som vi selv.
Ingenting gjør så motbydelig inntrykk på oss som fornuften, når den ikke er på vår side.
skrevet av: Ukjent
Sjeldnest av alt er den evne å kunne forene fornuft med begeistring.
Vanlig sunn fornuft er ikke særlig vanlig.
Når vi sover, går fornuften fra oss, og fantasien holder karneval i hjernen.
Det var ikke annet for meg å gjøre enn å slå meg på fornuften.
Det finnes tilfeller hvor det å være fornuftig vil si å være feig.
Ingen som ikke allerede har fornuft, kan ta imot fornuft.
Hva er mer overraskende i denne verden enn sunn fornuft og redelige forretninger?
Fornuften omfatter både sannheter man forteller, og noen som man må fortie.
skrevet av: Antoine de Rivarol
Jeg ble født i samme øyeblikk (1905) som solen gikk ned i fornuftens tidsalder.
skrevet av: Arthur Koestler
Non sense makes sense.
skrevet av: Charlie Manson
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har
skrevet av: Descartes
Jeg vil ikke lytte til fornuft. Fornuft betyr alltid det en annen har fått å si.
Fornuften er en ensom ting. Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den.
skrevet av: Fredrik Stabel
Det som er fornuftig, er virkelig, og det som er virkelig, er fornuftig.
skrevet av: Friedrich Hegel
Den merkeligste bruk mennesket har gjort av fornuften, er vel den å anse det for et mesterstykke ikke å bruke den, og altså skjære av vingene som mennesket er født med.
Det fornuftige holder sin klamme hånd over oss.
skrevet av: Gunnar Björling
Naar Hjertets Kanarifugl begynder at skrige op, saa putter Fornuften Fingrene i ørene.
Men jeg er altfor fornuftig til å gjøre det eneste fornuftige.
skrevet av: Helge Krog
Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikkevil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave.
skrevet av: Henry Drummond
Hvis dyrene hadde fornuft, ville de ha oppført seg like ufornuftig som oss mennesker.
skrevet av: Josh Billings
Mennesket er ikke i seg selv fornuftig, men det har evnen til å vende om fra tilværelsens slagne landevei og ut fra sin indre frihet slå inn på fornuftens vei.
skrevet av: Karl Jaspers
Det heter den sunne fornuft fordi den ikke smitter.
skrevet av: Otto Ludwig
Hvis det virkelig ikke finnes fornuftsvesener på andre kloder, så er det nok derfor de ikke har satt seg i forbindelse med Jorden.
skrevet av: Otto Ludwig
Fornuften er en sjælden vare enhver, som ejer den, bør spare.
skrevet av: Piet Hein
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har.
skrevet av: René Descartes
Hvis du følger fornuften tilstrekkelig langt, vil den føre til konklusjoner som strider mot fornuften.
skrevet av: Samuel Butler
Fornuften sier oss at det fornuften ikke fatter, er virkeligere enn det den fatter.
skrevet av: Simone Weil
Sunn fornuft, sunn ufornuft, usunn fornuft, usunn ufornuft; vare en av disse devisene kan redde verden.
skrevet av: Terje Johanssen
Fornuftens grunnsetninger er de som stemmer overens med naturen.
skrevet av: Thomas Aquinas
:

Populære kategorier
kategorier