Emne: Følelser
Antall sitater:10
Jeg ønsker å akseptere alle mine følelser, ikke fordi de er gode eller dårlige, riktige eller gale, men fordi de eksisterer og derfor er virkelige!
skrevet av: Karsten Isachsen
Du behøver aldri forsvare eller rettferdiggjøre følelser.
skrevet av: Stephen C. Paul
Dine følelser er fulle av informasjon. De gir litt informasjon om det som foregår rundt deg, men alltid mest informasjon om det som foregår inne i deg.
skrevet av: Karsten Isachsen
Få ting er så alvorlig som å frata et menneske retten til å oppleve sine egne følelser.
skrevet av: Karsten Isachsen
De følelsene du har gjør deg ikke til et godt eller til et dårlig menneske.
skrevet av: Karsten Isachsen
En følelse blir til når det skjer noe rundt meg som berører noe inne i meg.
skrevet av: Karsten Isachsen
Følelser er fulle av informasjon: De forteller meg litt om hva som akkurat nå foregår rundt meg, men mest om hva som akkurat nå foregår inne i meg.
skrevet av: Karsten Isachsen
Jeg har aldri behandlet noe annet menneske så dårlig som jeg i lange perioder har behandlet mine egne følelser. De er sendt rett ned i kjelleren, navnløse og språkløse, og de har fått vite at de ikke er viktige.
skrevet av: Karsten Isachsen
Mine følelser er ikke fremmede fugler som flyt inn fra en ukjent verden og bygger reder i mine grener. Mine følelser er mine, de har røtter dypt i min egen jord.
skrevet av: Karsten Isachsen
Å tie om følelser er å begrave noe levende.
skrevet av: Karsten Isachsen
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier