Emne: Ensom
Antall sitater:40
Dersom du føler deg ensom, er det kanskje fordi du bygger vegger isteden for broer.
skrevet av: Ukjent
Vi trenger samvær med andre, men vi trenger også ensomhet, akkurat som vi trenger sommer og vinter, dag og natt, arbeid og hvile.
skrevet av: Ukjent
Det er ikke greit å være geit i et sauesamfunn.
skrevet av: Ordtak
En ting er verre enn å være alene; ønske at du var det
skrevet av: Ukjent
Den som ikke elsker ensomheten, elsker heller ikke friheten - for bare når man er alene, er man fri.
Et ensomt menneske er en ulykke som heldigvis kommer alene.
Evnen til å lede er sjelden og ubehagelig, til og med litt farlig. Den krever lojalitet, men oppmuntrer til sjalusi. Den tilskynder beundring, men vekker bitterhet. Vanligvis er den parret met adskillig talent, men er på andre måter tilbøyelig til og forminske det. Den er også av naturen, en ensomhetens egenskap.
skrevet av: Ukjent
Bare den som holder ut å være alene, kan fungere i et fellesskap.
Bare den som kan fungere i et fellesskap, holder ut å være alene.
Ensom - det er å være opptatt av seg og sitt.
Aller mest ensom kan du være når du aldri er alene.
skrevet av: Aksel Sandemose
Jeg har tre stoler i mitt hus: En for ensomhet, to for vennskap og tre for selskap.
Det er bedre å være alene enn å være i dårlig selskap.
Ensom, det er å være opptatt av seg selv og sitt.
Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det.
skrevet av: Ukjent
Hvis jeg ikke hadde min ensomhet, hvor ensom var jeg ikke da.
skrevet av: Alf Larsen
Det er i ensomhet man skaper noe nytt.
skrevet av: André Gide
Og naar kvelden kommer til os, tænder jeg et lys i stuen, og vi summer sagte sammen hver vor vise, jeg og fluen.
skrevet av: Arnulf øverland
Ensomhet er ikke å være alene. Det er å ikke ha noen å lengte til.
skrevet av: Barbra Ring
Selv ensomheten har en stemme.
skrevet av: Graham Greene
Ensomheten er verdens største fellesskap.
skrevet av: Göran Tunström
Angsten for ensomheten driver menneskene inn i den inverterte form for ensomhet som består i skramlende selskap.
skrevet av: Hans Børli
Dypest inne er vi alle fullkommen ensomme!
skrevet av: Helge Krog
Den største luksus i livet er ensomhet, det gjelder bare å møblere den med indre liv.
skrevet av: Henri Matisse
I kveld skal jeg stenge døren og bare tenke på deg. Jeg undres om ensomheten likevel finner meg.
skrevet av: Inger Hagerup
Bedre ensom enn i dårlig selskap.
skrevet av: Italiensk Ordtak
Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap.
skrevet av: Jean-Paul Sartre
For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart.
skrevet av: John Milton
Det er bedre å våkne alene og vite at du er alene, enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom.
skrevet av: Liv Ullmann
Det er bedre å våkne alene og vite at en er alene, enn å våkne sammen med noen og allikevel være ensom.
skrevet av: Liv Ullmann
Den er ikke ensom som fremdeles kan kjenne smerte.
skrevet av: Ludwig Tieck
Man er aldri helt ensom. Dessverre er man alltid sammen med seg selv.
Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, men etter beslektede sjeler.
skrevet av: Marilyn French
Den verste fattigdom er ensomhet og følelsen av å være forsømt og uønsket.
skrevet av: Mor Theresa
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan bli ensom?
skrevet av: Nils-Johnny Friis
Min ensomhet blir ikke mindre av å støtte seg til andres.
skrevet av: Stein Mehren
Noen mennesker opplever berøring med andre bare en gang i året: under gangen rundt juletreet.
skrevet av: Stephan Tschudi
Den beste tankevirksomhet har foregått i ensomhet. Den verste har vært gjort i uro.
skrevet av: Thomas Alva Edison
Når du er lengst nedi dalen, skal du vite at havet er dypere
skrevet av: Vidar B. Hope
Bare de ensomme kan møtes.
skrevet av: Aasmund Brynildsen
:

Populære kategorier
kategorier