Emne: Data og Internett
Antall sitater:17
Datamaskiner er ubrukelige. De kan bare gi oss svar.
skrevet av: Pablo Picasso
Jeg oppfant Internett.
skrevet av: Al Gore
Surfer? Hva tenker du på da?
skrevet av: Lars Sponheim
En datamaskin kan gjøre flere feil i løpet av 2 sekunder enn 20 menn kan klare i løpet av 20 års arbeid.
skrevet av: Ukjent
Datamaskinen er det nyeste tekniske fremskritt til effektiv forsinkelse av kontorarbeidet.
En datamaskin er ikke bedre enn programmene den er utstyrt med.
Jeg skriver for hånd, delvis fordi jeg innbiller meg at ordene dermed kommer lettere og mer flytende. Og det finnes overveldende bevis for at jeg har rett. Brukte Shakespeare, Dante eller Mark Twain PC?
Datamaskinen er den logiske videreutvikling av menneskene: intelligens uten moral.
skrevet av: John Osborne
Jeg foreslår at man innfører bærbar PC som standard konfirmasjonsgave.
skrevet av: Jon Bing
Det er ingen grunn til at noen skulle ønske å ha en datamaskin i sitt hjem.
skrevet av: Ken Olsen
Hvis man putter en masse dumheter inn i en datamaskin, kommer det ikke ut noe annet enn en masse dumheter. Men disse dumhetene, som har gått gjennom et veldig dyrt apparat, er på en måte blitt foredlet, og ingen tør kritisere dem.
skrevet av: Pierre Callois
En datamaskin kan ikke erstatte sunt vett mer enn en blyant kan erstatte skolegang. Men å skrive uten blyant er ikke akkurat noen fordel.
Et hvilket som helst sitat som finnes to ganger på Internett; vil ha to forskjellige ordlyder eller kilder; eller begge deler. Følgesetning: Hvis ordlyden og kilden er den samme to steder, er begge feil.
skrevet av: Schaaf
Det er menneskelig å feile, men for virkelig å lage rot trengs en datamaskin.
skrevet av: Spectatorv
Den virkelige faren er ikke at datamaskiner begynner å tenke som mennesker, men at mennesket begynner å tenke som datamaskiner.
skrevet av: Sydney J. Harris
Det finnes tre måter man kan ruinere et firma på; med kvinner, som er det behageligste; med spill, som er det raskeste; og med datamaskiner, som er det sikreste.
skrevet av: Sydney J. Harris
Jeg tror det er et verdensmarked for opptil fem datamaskiner.
skrevet av: Thomas Watson
:

Populære kategorier
kategorier