Emne: Død
Antall sitater:30
Døden er den største greia som finnes, det er derfor de har spart den til slutt
skrevet av: Ukjent
Den evige angsten for å dø gjør livet ikke verdt å leve.
skrevet av: Ukjent
Døden stryker selv den største regning ut.
skrevet av: Henrik Ibsen
Inn i natten. Gjennom døden. - Bakom demrer morgenrøden.
skrevet av: Henrik Ibsen
Jeg er båren til en gildere død.
skrevet av: Henrik Ibsen
En venns død er som å miste en del av seg selv.
skrevet av: Ordtak
Døden er forbeholdt de levende.
skrevet av: Benny Andersen
Du dør så langsomt at du tror du lever
skrevet av: Bertrand Besigye
Av jord er du, og til jord skal du bli.
skrevet av: Bibelen
En vakker død gir de levende stoff til vakre taler, men liten trøst til de som dør.
Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse.
skrevet av: Clarence Darrow
Å bli slått i hjel ved dom, er langt, langt mer grufullt enn å omkomme for morderhånd
Døden er viss, selv om timen er uviss.
skrevet av: Gammelt Ordtak
Livet slutter ikke bra. Men det er bra det slutter.
skrevet av: Hjalmar Søderberg
I motsetning til andre dyr, vet mennesket at det skal dø. Men de færreste tror det.
skrevet av: Jens Bang
I det lange løp er vi alle døde.
Det gode med døden er at den befrir oss fra tanken på døden
skrevet av: Jules Renard
Vi forstår døden først når den legger en hånd på den vi elsker.
skrevet av: Madame de Staël
Den eneste virkelige død er den du dør hver dag fordi du ikke lever!
skrevet av: Nikos Kazantzakis
Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever!
skrevet av: Nikos Kazantzakis
Døden er frihet for en troende, men en straff for den som klamrer seg til kjødet.
skrevet av: Ranveig Sørensen
Han er en av dem som vil tjene stort på å dø.
skrevet av: Saki
Hva hjelper det med den skuddsikre vest, hvis døden kommer fra hjertet?
skrevet av: Sophus Clausen
Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine nærmeste var glade. Lev nå således at den dagen du går bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad.
skrevet av: Søren Kierkegaard
Se ikke frem til den dagen lidelsen opphører, for den dagen er du død.
skrevet av: Tennessee Williams
Et menneskes død er mer de gjenlevendes problem enn hans eget
skrevet av: Thomas Mann
Den som har vitner til sin død, dør alltid modig
skrevet av: Voltaire
Jeg er klar til å møte min skaper. Om han er klar til å møte meg, er en helt annen sak.
skrevet av: Winston Churchill
Det er ikke det at jeg er redd for å dø. Jeg vil bare ikke være til stede når det skjer.
skrevet av: Woody Allen
Det største problemet med døden er frykten for at det ikke skal være noe liv etterpå - en deprimerende tanke, særlig for dem som har tatt bryet med å barbere seg.
skrevet av: Woody Allen
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier