Emne: Byråkrati
Antall sitater:9
Byråkratiet forsvarer status quo langt ut over det tidspunkt da quo har mistet sin status.
Når byråkraten rydder opp i arkivet sitt, tar han kopi av alle dokumentene før han ødelegger dem.
Byråkratene er papirkrigens militarister.
Byråkrater bekjemper man best ved å følge forskriftene deres.
Byråkrati er å mangfoldiggjøre problemene ved å ansette flere embetsmenn.
En offentlig ansatt forteller ikke vitser.
skrevet av: Eugene Ionesco
Det nærmeste man kommer udødeligheten her i verden er et regjeringsbyråkrati.
Hvis det var en byråkrat som hadde skapt verden, ville vi ikke vært kommet lenger enn til syndfloden.
skrevet av: Jerzy Jurandot
Det første skritt til avskaffelse av byråkratiet er å anskaffe så ubekvemme kontorstoler som mulig.
skrevet av: Mogens Glistrup
:

Populære kategorier
kategorier