Vilhelm Bergsøe
Antall sitater funnet: 3
Ideen var hans eneste føde. Ak! Det var intet under, han døde.
Kategori: Idé
Det er ikke emnet, men behandlingen av det som skaper kunsten.
Kategori: Kunsten
En dag da Satan fikk i sinn, at intet måtte skje, da satte han i verden inn den første komité.
Kategori: Styresett
:

Populære kategorier
kategorier