Vera Henriksen
Antall sitater funnet: 2
Jeg pleier å si at nød lærer sulten mann å koke.
Kategori: Husarbeid
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden.
Kategori: Sorg
:

Populære kategorier
kategorier