Tor Knutsen
Antall sitater funnet: 1
Uoverensstemmelser og meningsforskjeller gjør ikke så vondt som måten vi meddeler dem på og mottar dem på.
Kategori: Kommunikasjon
:

Populære kategorier
kategorier