Svein Ellingsen
Antall sitater funnet: 1
Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord!
:

Populære kategorier
kategorier