Rabbe Enckell
Antall sitater funnet: 1
Frigjøring består ikke i å kaste av seg lenkene. Den virkelige frigjøring skjer i lenker.
Kategori: Frihet
:

Populære kategorier
kategorier