Peter T. McIntyre
Antall sitater funnet: 1
Selvtillit kommer ikke av det å bestandig ha rett, men det å ikke være redd for å ta feil.
Kategori: Selvtillit
:

Populære kategorier
kategorier