Per Jarle Hellevik
Antall sitater funnet: 1
Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap i Norge.
:

Populære kategorier
kategorier