Ordtak
Antall sitater funnet: 213
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
Kategori: Alder
Noen dør i ung alder, mens andre lever i all sin tid.
Kategori: Alder
Det er lykka som gjør at tosken blir så gammel.
Kategori: Alder
Mannfolk blir sju år, etterpå vokser de bare.
Kategori: Alder
Spør de gamle til råds og de unge etter hjelp.
Kategori: Alder
Fordelen ved å bli eldre avtar med alderen.
Kategori: Alder
To ting kommer aldri igjen, ungdommen og bortsølt tid.
Kategori: Alder
Alder gjør folk langsynt.
Kategori: Alder
Det drukner flere i vin enn i vatn.
Kategori: Alkohol
Jo kortere bønn, jo større alvor.
Kategori: Alkohol
Noen mennesker vokser med ansvaret, andre blir bare oppblåste.
Kategori: Ansvar
Er du kar om natta, får du være kar om dagen og.
Kategori: Arbeid
Gammelt hus og ung kone gjør mannen aldri arbeidsløs.
Kategori: Arbeid
Velg deg ikke kone i kjerkedøra, men i fjøsdøra.
Kategori: Arbeid
Man koker ikke suppe på slektningan.
Kategori: Arbeid
Den som ingen ting gjør, gjør aldri feil.
Kategori: Arbeid
Det er ikke farlig å harve der anna mann har pløyd.
Kategori: Arbeid
Vi får arbeide vi som ikke kan noe annet.
Kategori: Arbeid
De som går til ferdigdekket bord, snakker høyest.
Kategori: Arbeid
Dummeste bonden får de beste potetene.
Kategori: Arbeid
Lett å få, skal lett forgå.
Kategori: Arbeid
Man kan sette poteter i snøen, men har lite igjen for det.
Kategori: Arbeid
Det skal slugskap til å gjæra seg galen.
Kategori: Arbeid
Nytter ikke å gjøre en arbeidshest til traver.
Kategori: Arbeid
Å være bonde på føttene er høyere enn å være herremann på knærne.
Kategori: Arbeid
Du kan ikke holde baken varm og vedhaugen like heil.
Kategori: Arbeid
Det er lettere å snakke enn å si noe.
Kategori: Arbeid
Malerens kitt skjuler snekkerens dritt.
Kategori: Arbeid
Betre værke i armen enn å værke i hugen.
Kategori: Arbeid
Den som sover synder ikke, men sløser med herrens tid.
Kategori: Arbeid
Rullesten samler ikke mose.
Kategori: Arbeid
Du kviler best på gjort gjerning.
Kategori: Arbeid
Den som alle benken skal slite, får flis i rompa.
Kategori: Arbeid
Ønsk i ei hånd og spytt i den andre, så skal du se hvilken det kommer mest oppi.
Kategori: Arbeid
Det er seint å bite når tennene er borte.
Kategori: Argument
Den spring ikkje fort som har buksa nede.
Kategori: Avsløringer
Med list og lempe kan en få Tyinbotten inn i en kjerringkjeft.
Kategori: Baktalelse
Du er til ords, der du ikke er til bords.
Kategori: Baktalelse
Det kjem ikke mykje ut av hønsereva, før det skal kaklast.
Kategori: Baktalelse
Du blir dårlig kjent med den ene naboen, ved å snakke med den andre.
Kategori: Baktalelse
Hvis hundre menn kaller en vis for en tåpe, så blir han det.
Kategori: Baktalelse
Det vert ingen kvit avdi han gjer ein annan svart.
Kategori: Baktalelse
Det er ikke langt fra medynk til forakt.
Kategori: Barmhjertighet
Ei mor kan fø sju boinn, men sju boinn kan ikkje fø ei mor.
Kategori: Barn
De verste ongan blir de beste voksne.
Kategori: Barndom
Hunden slikker den hånd som svinger svepen.
Tankeløst hovud får alltid sove.
Kategori: Bekymring
Det er ikke bare viktig å tenke før en tar en beslutning, men også bakefter.
Kategori: Beslutninger
Fager brud treng ikke skrud.
Kategori: Bryllup
Den som er klok - lærer mangt uten bok.
Kategori: Bøker
Den som kjøper bøker uten å lese dem, den som sitter til bords uten å spise og den som går på jakt uten å skyte, er en narr.
Kategori: Bøker
Vona er vaksen manns draum.
Kategori: Drømme
Dumhetens mor er alltid gravid.
Kategori: Dumhet
Han hadde sine tvil grisen, da han så slakteren.
Kategori: Dyr
Han slepp å halde hund som gjøyr sjølv.
Kategori: Dyr
En venns død er som å miste en del av seg selv.
Kategori: Død
De fleste foretrekker sin ektefelles svigermor - framfor sin egen.
Kategori: Ekteskapet
Bedre halvt hengt enn ille gift.
Kategori: Ekteskapet
Gift deg mens du ser.
Kategori: Ekteskapet
Kjærlighet gjør blind, men ekteskapet sørger for briller.
Kategori: Ekteskapet
Nest etter inga, er ei kone best.
Kategori: Ekteskapet
Det er ikke kronas kjøpekraft som bekymrer meg, det er konas.
Kategori: Ekteskapet
Han skal sjå vel på mora, som vil ha dottra.
Kategori: Ekteskapet
Den unge piken ønsker seg bare en mann, og når hun har fått ham, ønsker hun seg allting.
Kategori: Ekteskapet
Det er ikke greit å være geit i et sauesamfunn.
Kategori: Ensom
Ein skal sjå ut når gammel-hunden gjøyr.
Kategori: Erfaring
Oppeten mat og utsleten klea er snart glømt.
Kategori: Fattig
Den som aldri søkte vennskap og kjærlighet, er tusen ganger fattigere enn den som tapte begge deler.
Kategori: Fattig
Det kan komma stor mann av lite hus.
Kategori: Fattig
Fattigmanns visdom er lite akta.
Kategori: Fattig
Det er ingen fisk uten ben - og ingen mann uten mên.
Kategori: Feile
Du bør lære av andres feil - du lever ikke lenge nok til å gjøre alle selv.
Kategori: Feile
Den som alltid har hodet over vannet ser bare toppen av isfjellet.
Kategori: Feile
Dine ord skaffer deg flere fiender enn dine gjerninger.
Kategori: Fiender
Bedre åpent fiendskap enn falsk vennskap.
Kategori: Fiender
Ingen glemmer noensinne hvor han begrov stridsøksen.
Kategori: Fiender
Når du begraver stridsøksen, bør du ikke avmerke stedet.
Kategori: Fiender
Allting er en overgang sa reven, da han ble flådd.
Kategori: Forandring
Vrang dom feller dommeren.
Kategori: Fordommer
Man skal ikke skue hunden på hårene eller fanten på fillene.
Kategori: Fordommer
Det flyr mangt som ikke er fugl.
Kategori: Fordommer
Den mann som veier sin mat før han koker den og tenker før han taler, handler aldri galt.
Kategori: Forsiktighet
En forsiktig manns hus brenner ikke.
Kategori: Forsiktighet
Det er mangt ein bør sjå, og ikke taka på.
Kategori: Forsiktighet
Forstanden ligger ikke i alderdommen, men i hodet.
Kategori: Forstand
Den som ikke har noe i hodet, har ikke tid til å la føttene hvile
Kategori: Forstand
Kunnskapens stige har mange trinn, men ingen går inn i himmelen.
Kategori: Fred
En vet hva en har, men ikke hva en får.
Kategori: Fremtid
Det er meget å lære om frihet fra frihetens fiender.
Kategori: Frihet
En kjepphest kan ete mer enn ti arbeidshester.
Kategori: Frykt
Gniaren og grisen får ingen glede av før dei er daude.
Kategori: Gjerrig
Av fisken og gjesten lukter det når tre dager er gått.
Kategori: Gjester
Du skal sitte din venn nær, men du skal ikke sitte lårbeinet av han.
Kategori: Gjester
Den som kjøper alt en ser, den får gråte når andre ler.
Kategori: Glede
Det gode skal man hugge inn i fjellet, det onde skal man skrive i sneen.
Kategori: Glede
Barmhjertighet er en tynn trøye.
Kategori: Gode gjerninger
Tar du barnet i hånden, tar du moren ved hjertet.
Kategori: Gode gjerninger
Skriv fornærmelser i sand, men velgjerninger i stein.
Kategori: Gode gjerninger
Hjem er ikke der du bor, hjem er der hvor folk forstår deg.
Kategori: Heimen
Doktordråper er dyre, men sakførerblekket er dyrere.
Kategori: Helse
Kva råd er det for gikta når ryggen er av?
Kategori: Helse
Lite barn trår på fanget, stort barn trør på hjertet.
Kategori: Hjerte
Ild i hjertet gir røk i hodet.
Kategori: Hjerte
For ung er eit godt lyte, det vek av med åra.
Kategori: Humor
Kjærleiken løyner lyter.
Kategori: Humor
En vesentlig del av et vennskap er munterhet.
Kategori: Humor
Et du deg ikke mett sleiker du deg ikke mett heller.
Kategori: Hunger
Hunger er den beste kokk.
Kategori: Hunger
Den som bukker for dypt - viser rompa frem.
Kategori: Høflighet
Vær alltid venner med de mennesker du møter på din veg oppover, det er de samme menneskene du møter på veg ned igjen.
Kategori: Høflighet
Det monner lite at myggen pisser i havet.
Kategori: Innsats
Hvis folk bare snakket om det de forstår seg på, ville stillheten bli uutholdelig.
Kategori: Intelligens
Det kan være eit godt hode under lurvet hatt.
Kategori: Intelligens
Han vasa mest som veit minst.
Kategori: Intelligens
Kjøper du jord - kjøper du stein, Kjøper du kjøtt - kjøper du bein.
Kategori: Investeringer
Det kan aldri være to soler på en himmel.
Kategori: Kamp
Hvem skulle være i kjerka hvis ikke presten.
Kategori: Kirken
Tre ting er leie å sjå: ein gråtende friar, ein sta hest og ein stammende prest.
Kategori: Kirken
Kjært er alltid vakkert.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten er like varm i filler som i flosshatt.
Kategori: Kjærlighet
Mannen elsker å elske, kvinnen elsker å bli elsket.
Kategori: Kjærlighet
Kjærlighet gjør blind, sex gjør blingsete.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
Kategori: Kjærlighet
I kjærligheten er viljen herre og fornuften tjener.
Kategori: Kjærlighet
Kjærlighet og nordavind er mager kost.
Kategori: Kjærlighet
Den som klager lider ingen nød.
Kategori: Klaging
Når den svakeste er den klokeste, så vinner han.
Kategori: Klokskap
Sønnavind og kjerringtrette, begynne med storm og slutte med vete.
Kategori: Krangling
Skjellsord er nytteløst, der dei høver best, der bit dei minst.
Kategori: Kritikk
Bitre piller skal en sluke, ikke tygge.
Kategori: Kritikk
Du fanger flere fluer med en dråpe honning, enn ei tønne eddik.
Kategori: Kritikk
Ein vankunnig mann treng eit stort ørkje.
Kategori: Kunnskap
Meget forstand kan gi liten lykke.
Kategori: Kunnskap
Den som tror han er utlært og ferdig, er ikke utlært men ferdig.
Kategori: Kunnskap
Han vært ikkje alltid feit som, som mykje veit.
Kategori: Kunnskap
Den der intet vet, om intet tviler.
Kategori: Kunnskap
Man bruker ikke det beste jernet til spiker eller de beste folka til soldater.
Kategori: Kvalitet
Bak alle vellykkede menn står det alltid en forundret kvinne.
Kategori: Kvinner
Menns lærdom kommer fra bøker, kvinners fra naturen.
Kategori: Kvinner
Når menn er sammen hører de på hverandre. Når kvinner er sammen ser de på hverandre.
Kategori: Kvinner
Det er med vedskiver som med sladrekjerringer det må minst to til for at gloa skal holdes ved like.
Kategori: Kvinner
Latmannsbøra er alltid stor.
Kategori: Latskap
Ingen kjenner dagen før solen går ned.
Kategori: Leve
Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet.
Kategori: Livet
Den som ikke etterlater seg annet enn penger, dør fattig.
Kategori: Livet
Av alle livets goder er tiden det mest verdifulle, og dette godet deler vi alle likt.
Kategori: Livet
Lykka er lån og inga eiga.
Kategori: Lykke
Lykka er lån og ingen manns eiendom.
Kategori: Lykke
Den som har hellet med seg, kan få stuten til å kalve.
Kategori: Lykke
Var det ikke for mørket så visste vi ikke av stjerner.
Kategori: Lys
Det er bedre å lide for sannheten enn å belønnes for løgnen.
Kategori: Løgn
Løgnen går foran på raske ben, sannheten kommer etter, om den er ganske sen.
Kategori: Løgn
Å lyve som en festtaler.
Kategori: Løgn
Ingen er stuttare enn at en må bøye seg, og ingen er lengere enn at en må tøye seg.
Kategori: Makt
Det er søtt å drikke, men surt å betale.
Kategori: Mat
Maten er god men helsa er ber.
Kategori: Mat
Det er lett for mett mann å lova faste.
Kategori: Mat
Det er råttenskap i alt, unntatt nysilt melk.
Kategori: Mat
Vin virker på kjærligheten som vindpust på ilden: litt får den til å blusse opp, for mye blåser den ut.
Kategori: Mat
Annen manns sorg er lett å bære.
I livets seilas må ein også bruke motvind for å komme framover.
Kategori: Motgang
Den som jager to harer, fanger ingen.
Kategori: Mål
Først når narren har vært latin, blir han narr tilgangs.
Kategori: Narr
Hvor det er solskinn - er det også skygge.
Kategori: Nederlag
Hunden blir alltid sin herre lik.
Kategori: Oppdragelse
De dårligste potetene gir den beste spriten.
Kategori: Oppdragelse
Våt ved er bedre enn tørre steiner.
Kategori: Optimisme
Det som går ut av din munn, går inn i andres ører.
Kategori: Ord
Det som skrives gjemmes. Det som sies glemmes.
Kategori: Ord
Når munnen er lukket, forsnakker man seg ikke.
Kategori: Ord
Store ord og fleskefeitt sit ikke fast i halsen.
Kategori: Ord
Det er ingen som forspør seg, men mange som forsnakker seg.
Kategori: Ord
Når gud henter sjela, kommer fanden trekkende med arvingene.
Travhester er ikke den raskeste veien til tiggerstaven, men den sikreste.
Den som betaler sin gjeld, øker sitt bo.
Betre å være herre i lite hus enn træl i eit stort.
Utalte penger og juling skal du ikke motta.
Mennesket er det eneste dyr som kan flåes mer enn en gang.
En pessimist kan se solnedgangen om morgenen.
Kategori: Pessimist
Den som smører godt, den kjører godt.
Kategori: Planlegging
Dørstokkmila er den lengste.
Kategori: Reise
Ein må helst gå bort for å hør korleis det står te heim.
Kategori: Reise
Det passer ikke med høye hatter i låge hus.
Kategori: Rikdom
Hann er lett fødd som feitner av fagre ord.
Kategori: Ros
Selvros den skal du lytte til for den kommer fra hjertet.
Kategori: Ros
Den kan sove lenge som er kjent for å stå opp tidlig.
Kategori: Samvittigheten
Det er ille at det ble sagt, og verre at det er sant.
Kategori: Sannhet
Sannheten er som olje, den flyter alltid ovenpå.
Kategori: Sannhet
Sterkt øl gir store ord.
Kategori: Skryting
Er handa for rom, blir ho snart tom.
Kategori: Sløsing
Glem ikke pølsa i hundehuset.
Kategori: Sløsing
Smør på julekaka er snarvegen til tukthuset.
Kategori: Sløsing
Beste graset innmed steinom, beste kjøttet innmed beinom.
Kategori: Sløsing
Små sorger taler, store sorger tier.
Kategori: Sorg
Den som med synd sankes, skal med sorg forgå.
Kategori: Sorg
Det er bedre å gråte ut en gang, enn stadig å sukke.
Kategori: Sorg
Du kan glemme den du har delt latteren med, men aldri den du har delt gråten med.
Kategori: Sorg
Det er lett å spå det alle kan sjå.
Kategori: Spådom
På tynn is er alle like sterke.
Kategori: Styrke
Storfolk og småfolk er like, dei tåler så lite.
Kategori: Svak
Om ulven lærer fadervår, jakter han fortsatt på lammet.
Kategori: Synd
Den er tidlig oppe som vaker heile natta.
Kategori: Søvn
Den som vil sove må legge tankene bort med klærne.
Kategori: Søvn
Den som aldri spør, blir aldri klokere enn før.
Kategori: Tale
Der alle taler hører ingen.
Kategori: Tale
Han får lita vita, som ikkje kan teia.
Kategori: Tale
Han får lite vita, som aldri kan teia.
Kategori: Tale
Hjelper ikke mye å være på riktig hylle, hvis man er i feil skap.
Kategori: Talent
Man skal ha tankene framfor øksa.
Kategori: Tanker
Av alle livets goder er tiden det verdifulleste, og dette gode deler vi alle likt.
Kategori: Tiden
En mann har det aldri så travelt, at han ikke kan snakke om hvor travelt han har det.
Kategori: Travelhet
Det er vondt å tru på alle, men det er verre å tru ingen.
Kategori: Tro
Det er betre å tvile før man tror,- enn etterpå.
Kategori: Tro
Søk etter :

Søk etter sitat/ordtak:

Søk etter forfatter:

Mest populære temaer
Populære kategorier
kategorier