Ole Hallesby
Antall sitater funnet: 1
Det vil mer og mer gå opp for deg at bønnen er det viktigste du utfører.
Kategori: Bønn
:

Populære kategorier
kategorier