Kurt Lewin
Antall sitater funnet: 1
Hvis du vil forstå noe prøv å forandre det.
Kategori: Forandring
:

Populære kategorier
kategorier