Ken Alstad
Antall sitater funnet: 1
Man skal aldri nærme seg en okse forfra, en hest bakfra eller en idot fra noen av sidene.
Kategori: Idiot
:

Populære kategorier
kategorier