Karl-Petter Løken
Antall sitater funnet: 1
Hvis ingen av lagene scorer mål, blir det 0-0.
Kategori: Dumt sagt
:

Populære kategorier
kategorier