Karl Kraus
Antall sitater funnet: 1
Dannelse er det de fleste lærer, mange gir videre og få har.
Kategori: Dannelse
:

Populære kategorier
kategorier