Kanadisk Mennonite
Antall sitater funnet: 1
Når en kirke slutter å drive misjon, blir den selv en misjonsmark.
Kategori: Misjon
:

Populære kategorier
kategorier