Hertugen av Edinburgh
Antall sitater funnet: 1
Livet er som en bøtte. Man kan ikke få noe ut av den med mindre man først fyller noe i den.
Kategori: Livet
:

Populære kategorier
kategorier