Henri Bergson
Antall sitater funnet: 2
Ideen er en tanke som er blitt stående.
Kategori: Idé
Den som tenker skarpt, blir pessimist. Den som tenker dypt, blir optimist.
Kategori: Pessimist
:

Populære kategorier
kategorier