Garrison Keillor
Antall sitater funnet: 1
Meningen med katter er at vi skal lære at ikke alt i naturen har en mening.
Kategori: Katt
:

Populære kategorier
kategorier