Erik Lerdahl
Antall sitater funnet: 14
Man kan bearbeide så meget at resultatet blir dårlig.
Kategori: Arbeid
Man må slite for at ting skal skje av seg selv.
Kategori: Arbeid
Forakt lurer der forståelse mangler.
Kategori: Forakt
Det er ikke fallet som er skremmende men steget før du faller.
Kategori: Frykt
Bare den som kan sette grenser kan være virkelig nær.
Kategori: Grensesetting
Når det ytre hviler kommer det indre i bevegelse.
Kategori: Hvile
Gode ideer kommer ofte snublende
Kategori: Idèer
Idet isen smelter kan man skue langt ned i dypet.
Kategori: Innsikt
Der alt er ryddig skjer sjelden mye kreativt.
Kategori: Kreativitet
Bryterne til lyset står i mørket
Kategori: Lys
I speilet av to møtende øyne ser alt klarere ut.
Kategori: Lytte
Det er godt å bli sett vondt å bli gjennomskuet
Kategori: Oppmerksomhet
Stillhet mellom ordene gir fylde til ordene
Kategori: Ord
Tanker tærer fort på handling.
Kategori: Tanker
:

Populære kategorier
kategorier