Erik Dammann
Antall sitater funnet: 1
Hastverk er ikke utrykk for en bevisst og aktiv tilværelse, men for uløste problemer og manglende kontroll.
Kategori: Hastverk
:

Populære kategorier
kategorier