Eldbjørg Backe
Antall sitater funnet: 1
Ta ikke sorgene på forskudd - du får ikke trukket fra forskuddet når det endelige oppgjøret kommer.
Kategori: Sorg
:

Populære kategorier
kategorier