Birger Sjöberg
Antall sitater funnet: 1
Den första gång jag såg dig, det var en sommardag på förmiddan, då solen lyste klar, och ängens alla blommor av många hundra slag, de stod bugande i par vid par.
:

Populære kategorier
kategorier