Arne Næss
Antall sitater funnet: 1
Livskavalitet dreier seg utelukkende om hvordan du føler deg selv og verden.
Kategori: Livskvalitet
:

Populære kategorier
kategorier