Arne Garborg
Antall sitater funnet: 14
Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet.
Arbeidshug og sparevit er meir verdt enn pengar i banken.
Kategori: Arbeid
All forståelse virker så uendelig styrkende.
Kategori: Forståelse
Som ljoset hev den eine draum: å brenne ned, - han helsa glad den skoddeflaum som gav han fred.
Kategori: Fred
Kvifor er folk uglade? Dei går og ventar seg glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, så ville dei bli glade.
Kategori: Glede
Kvifor er folk så uglade? Dei gjeng og ventar si glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, so vart dei glade.
Kategori: Glede
Hvorfor er folk uglade? De går og venter seg med glede fra andre. De skulle selv glede andre, så ble de glade.
Kategori: Glede
Vi bygger det gode i oss når vi gjør det gode omkring oss.
Kategori: Gode gjerninger
Ingen er utlært før han har lært å tie.
Kategori: Kunnskap
At livet er til å flire av er sjølvsagt; at det er til å gråte yvi er ikkje mindre sjølvsagt; alt som læt seg segja um livet er sjølvsagt. So vert det keidsamt; kvi skal ein segja alle dessa sjølvsagde ting.
Kategori: Liv
Og um me kjenner gråt og gru og saknad sår, så må me lerkesongen tru, som lovar vår.
Synden er ikke noe vi skal studere, synden er det vi skal holde oss fra.
Kategori: Synd
Tanken gjev uro, tanken gjev sut; endå må du tenkja dine tankar ut.
Kategori: Tanker
Tidene er hva vi gjør dem til.
Kategori: Tiden
:

Populære kategorier
kategorier