Anne Marie Nørvig
Antall sitater funnet: 1
Frykten for den allminnelige mening virker som enhver annen frykt - knugende og hemmende på utviklingen.
Kategori: Menneskefrykt
:

Populære kategorier
kategorier