Anita Bjørk
Antall sitater funnet: 1
Den egentlige rikdom består ikke i at man eier så mye selv, men at man har noe til overs for andre.
Kategori: Rikdom
:

Populære kategorier
kategorier