Albert Schweitzer
Antall sitater funnet: 7
Demokrati er meningsløst for barn.
Kategori: Demokrati
Eksempelet er ikke bare den vanlige veien til å øve innflytelse over andre. Det er den eneste veien.
Kategori: Eksempel
Lykke består av god helse, og dårlig hukommelse.
Kategori: Lykke
Lykke er det samme som å ha god helse og dårlig hukommelse.
Kategori: Lykke
Lykken er så men ikke annet enn et godt helbred og en dårlig hukommelse.
Kategori: Lykke
Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste.
Optimisten ser grønt lys overalt, mens pessimisten bare får øye på det røde stopplyset. Men den virkelig kloke er fargeblind.
Kategori: Optimist
:

Populære kategorier
kategorier