åsa Rytter Evensen
Antall sitater funnet: 2
Man snakker alltid om hvor vakker det er med rynker, men det er alltid andres rynker man snakker om.
Kategori: Rynker
Hva ville litteraturen, malerkunsten, teaterkunsten, filmkunsten vært uten synden som inspirasjonskilde?
Kategori: Synd
:

Populære kategorier
kategorier